Betingelser og vilkår for brug

Senest opdatered 15. februar 2020

1. Indledning

Disse betingelser og vilkår for brug gælder for din brug af denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du disse betingelser fuldt ud. Hvis du ikke er enig i nogen del af disse betingelser og vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside.

Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på hjemmesiden og for en eventuel korrespondance mellem os og/eller enhver tredjepart efter instrukser fra Kleresca og dig. Gennemlæs omhyggeligt disse betingelser og vilkår for brug, inden du bruger hjemmesiden.

2. Definitioner

Vi/os/vores - Klox Technologies Europe Limited kendt på markedet som Kleresca® (“Kleresca”) og Klox Technologies Europe Limiteds affilierede selskaber.

Du/dig/din - en bruger eller en besøgende på hjemmesiden.

Hjemmeside - hjemmesiden og sprogvarianter under domænenavnene: www.kleresca.com, www.kleresca.de, www.kleresca.it, www.kleresca.es, www.kleresca.ch, www.kleresca.fr, www.kleresca.dk, www.kleresca.net, www.kleresca.com.au, campaigns-kleresca.com, thanksforsharing.net og fb-dermatology.com, der drives af Kleresca.

Indhold - al audio, video, tekst, alle billeder eller andet indhold, som vi gør tilgængeligt for dig via hjemmesiden, og som sommetider kan inkludere indhold, som er ejet eller kontrolleret af tredjeparter, og som vi har tilladelse til at gøre tilgængeligt for dig via hjemmesiden.

3. Tilladelse til at bruge hjemmesiden

COPYRIGHT© 2017 Klox Technologies Europe Limited, Irland

Indholdet er beskyttet af alle gældende nationale eller internationale love, forordninger og traktater, herunder men ikke begrænset til love om ophavsret og varemærkelove. Alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, patentrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (registrerede eller ikke-registrerede) til indholdet tilhører os eller er givet i licens til os.

Indholdet må ikke kopieres, undtagen til dit eget personlige og ikke-kommercielle brug med bibeholdelse af alle meddelelser om ejendomsret og ophavsret. Du må ikke kopiere, vise, downloade, ændre, gengive, udskrive eller videresende hele eller nogen del af indholdet i nogen form eller på nogen anden måde end som udtrykkeligt anført ovenfor uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Dette refererer ikke til brugen af Kleresca® Partnernet.

Hvis du udskriver, kopier eller downloader nogen del af hjemmesiden i strid med disse betingelser og vilkår for brug, ophører din ret til at bruge denne hjemmeside øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere alle kopier, du har taget af materialet.

4. Acceptabel brug

Vores tjenester og indholdet på hjemmesiden er kun til information og for at give dig en bedre brugeroplevelse. Samtidig forventer vi, at du udviser ansvarlig adfærd, når du bruger vores hjemmeside.

Derfor må du ikke bruge denne hjemmeside på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller forringe hjemmesidens rådighed eller tilgængelighed, eller på nogen måde, der er ulovlig, illegal, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med noget ulovligt, illegalt, svigagtigt eller skadeligt formål eller nogen aktivitet, herunder men ikke begrænset til spamming, phishing, personefterligning, tyveri, krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af tredjeparters rettigheder.

Du må heller ikke bruge denne hjemmeside til at kopiere, lagre, opbevare, overføre, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere noget materiale, der består af (eller er linket til) nogen spyware, computervirus, trojansk hest, orm, keystroke logger, rootkit eller anden ondsindet computersoftware. Vi accepterer heller ikke, at du foretager systematisk eller automatisk dataindsamling på eller i forbindelse med denne hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

5. Ansvarsfraskrivelse

Vi bestræber os på at holde indholdet opdateret. Vi kan dog ikke afgive nogen udtrykkelige eller underforståede garantier eller erklæringer vedrørende nøjagtigheden, rækkefølgen, aktualiteten eller fuldstændigheden af indholdet, og vi kan uden varsel suspendere adgangen til eller ophøre med at publicere hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre, modificere, udskifte eller slette ethvert indhold efter eget skøn, uden varsel og uden ansvar for Kleresca. Du anerkender derfor, at indholdet kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i videst muligt omfang ifølge loven.

Adgang til hjemmesiden gives midlertidigt, og vi er ikke ansvarlige for, at hjemmesiden eller noget af indholdet er utilgængeligt eller afbrudt i en periode på noget tidspunkt. Fra tid til anden vil vi muligvis begrænse adgangen til enkelte dele af hjemmesiden eller hele vores hjemmeside for brugere, som har registreret sig hos os, og vi påtager os ikke noget ansvar for sådanne eventuelle afbrydelser. Hjemmesiden vil muligvis også være utilgængelig fra tid til anden på grund af vedligeholdelse eller fejlfunktion eller af andre grunde, som vi ikke er herre over, og vi påtager os ikke noget ansvar for sådanne eventuelle fejlfunktioner, forsinkelser eller afbrydelser.

Indholdet er kun beregnet til generel information. Indholdet giver dig ikke nogen råd eller anbefalinger af nogen art og må aldrig bruges som erstatning for rådgivning fra en kvalificeret sundhedsfaglig person.

I henhold til disse betingelser og vilkår for brug er vi ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade forårsaget af os eller vores affilierede selskaber under omstændigheder, hvor:  (a) der ikke foreligger nogen misligholdelse af vores juridiske forpligtelse over for dig til behandling; (b) et sådant tab eller en sådan skade ikke er et rimeligt forudsigeligt resultat af en sådan misligholdelse, og (c) en eventuel forøgelse af tabet eller skaden er en følge af din misligholdelse af disse betingelser og vilkår for brug. Vores ansvar vil ikke under nogen omstændigheder omfatte tab relateret til dig, såsom tabt fortjeneste, tab af anvendelse af overskud, mistede data eller driftstab. Intet i disse betingelser og vilkår for brug begrænser eller udelukker vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejderes, affilierede selskabers, leverandørers eller repræsentanters side. 

6. Hyperlinks

Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparters hjemmesider, som vi ikke har nogen kontrol over. Sådanne links skal ikke tolkes som vores godkendelse af nogen oplysninger, produkter eller tjenester, som tilbydes eller kan tilgås via sådanne hjemmesider. Hvis du følger et link til nogen af disse tredjepartshjemmesider, er vi ikke ansvarlige for nogen oplysninger, produkter eller tjenester, som måtte blive præsenteret for dig, og vi er ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade, som måtte opstå som følge af din brug af dem. Kontakt os venligst vedrørende ethvert link fra vores hjemmeside eller links til vores hjemmeside, som du mener er upassende og/eller ulovlige.

7. Virusser, hacking og andre lovovertrædelser

Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte denne hjemmeside mod computervirusser, orme, trojanske heste eller andre trusler. Vi kan dog ikke garantere, at denne hjemmeside er fri for sådanne skadelige programmer, og vi er ikke ansvarlige for noget tab, som du måtte lide, på grund af skadelige programmer modtaget fra denne hjemmeside eller via filer, der downloades fra denne hjemmeside. 

8. Ophør

Vi kan bringe disse betingelser og vilkår for brug til ophør, hvis: (a) du har overtrådt nogen væsentlige bestemmelser i disse betingelser og vilkår for brug (eller handlet på en måde, som tydeligt viser, at du ikke har til hensigt eller er ude af stand til at overholde bestemmelserne i disse betingelser og vilkår for brug), eller (b) loven kræver, at vi skal gøre det.

9. Databeskyttelsespolitik

Kleresca® behandler dine personoplysninger, herunder følsomme oplysninger som du frivilligt deler med os, i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), andre lokale, gældende love og FB Dermatologys databeskyttelsespolitik.

10. Adgangskoder

Hvis du får udleveret en adgangskode til at tilgå noget af indholdet og/eller tjenesterne, der er tilgængelige på hjemmesiden, forpligter du dig til at bruge adgangskoden med omhu og at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at ingen tredjepart får adgang til din konto. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere en adgangskode, hvis du efter vores rimelige opfattelse ikke har overholdt en eller flere af bestemmelserne i disse betingelser og vilkår for brug.

11. Dine rettigheder og forpligtelser

Hvis du har anmodet om at modtage informationer fra os, f.eks. nyhedsbreve etc., og ikke længere ønsker at modtage sådanne informationer, kan du nemt framelde dig modtagelsen af flere informationer fra os ved at sende en e-mail til support@kloxtech.com.

Du kan til enhver tid framelde dig indsamlingen og brugen af informationer til målretning af reklamer. Du kan tilgå en mekanisme til at foretage et sådant valg her på http://aboutads.info/choices

12. Andet

Disse betingelser og vilkår for brug er personlige for dig, og du må ikke overdrage dem eller nogen af dine rettigheder heri til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Hvis en kompetent domstol finder, at nogen bestemmelse i disse betingelser og vilkår for brug er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, så skal en sådan bestemmelse ændres, så den kan håndhæves og får effekt i størst muligt omgang.

Kleresca kan bringe denne hjemmeside til ophør med enhver eller uden nogen begrundelse, på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden varsel og uden nogen forpligtelser for Kleresca.

13. Meddelelse om ændringer

Vi forbedrer hele tiden vores kommunikationsmetoder og tilføjer nye funktioner og egenskaber til denne hjemmeside. Hvis og når vores datapraksis ændrer sig, og/eller vi opdaterer disse betingelser og vilkår for brug, vil vi (så hurtigt det er praktisk muligt) offentliggøre ændringerne på denne hjemmeside for at holde dig orienteret om dem. Alle sådanne opdateringer træder i kraft, så snart de kan ses på denne hjemmeside, og med din fortsatte brug af hjemmesiden efter en sådan opdatering tilkendegiver du, at du er indforstået med at være bundet af de implementerede opdateringer. Vi opfordrer dig derfor til at tjekke denne side jævnligt.
 
14. Gældende lov og værneting

Disse betingelser og vilkår for brug, deres indhold og udformning er underlagt lovene i Irland. Enhver tvistighed, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse betingelser og vilkår for brug, skal indbringes for domstolene i Irland som eksklusivt værneting.


Kleresca® bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse online og indsamle anonymiserede, samlede data om brugen af hjemmesiden. Ved at klikke på ’Ja, jeg er indforstået’ accepterer du denne brug af cookies. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi bruger, hvad de gør, og hvordan du kan deaktivere dem i vores Cookiepolitik. Du kan finde flere relaterede oplysninger i vores Databeskyttelsespolitik